EN | SE Kontakta oss Karriär
1907 Tech Platforms

Teknologiplattformar

Det unika utvecklingsverktyget F.I.R.S.T™, där patientmaterial utgör grunden genom hela utvecklingsprocessen, identifierar samtidigt de kliniskt mest relevanta målstrukturerna i en sjukdomsmodell och därtill matchande antikroppar. Det egenutvecklade antikroppsbiblioteket n-CoDeR® innehåller antikroppar som binder specifikt och starkt till sina målstrukturer.

F.I.R.S.T™

Utvecklingsverktyget F.I.R.S.T™

BioInvent har utvecklat det patenterade screeningverktyget F.I.R.S.T™ som är ett viktigt tekniskt redskap för läkemedelsutveckling, både i egen regi och för externa partners. Plattformen är patientcentrerad och underlättar utvecklingen av nya antikroppsterapier, då nya läkemedelskandidater kan tas fram utan detaljerad kunskap om antikropparnas målprotein. Denna unika metod har fördelen att samtidigt kunna identifiera sjukdomsassocierade målstrukturer och antikroppar som binder till dem.

 

 

Metoden gör det möjligt att samtidigt undersöka antikroppsbindning till både sjuk och frisk vävnad för att selektera de antikroppar och målstrukturer som är unika för sjuk vävnad vad gäller inbindning och uttryck. Genom funktionell screening med hög kapacitet selekteras sedan antikroppar utifrån deras förmåga att t.ex. inducera celldöd av primära cancerceller eller förbättra immunförsvarets kapacitet att eliminera tumörceller.

1907 Tech N Coder

n-CoDeR®

Antikroppsbiblioteket n-CoDeR®

BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR® består av mer än 30 miljarder humana antikroppsgener, vilka lagras i fager i provrör. Dessa fungerar som produktionsenheter för olika antikroppar, vilket gör det möjligt att söka igenom biblioteket för att identifiera just de antikroppar som binder till ett specifikt målprotein. Biblioteket n-CoDeR® genomsöks med användning av en etablerad teknologi kallad fagdisplay. För att identifiera en optimal antikropp har BioInvent utvecklat automatiserade processer där robotar genomför analyser i stor skala. Biblioteket n-CoDeR® är uppbyggt av naturligt förekommande humana antikroppsgener. Varje byggdel kommer från naturen men kombinationerna är till stor del nya, vilket gör det möjligt att bygga upp en antikroppsrepertoar som är större än naturens egen variabilitet. BioInvent kallar detta ”evolution beyond nature”.

Immateriella rättigheter

Patentskydd är en viktig komponent i alla projekt. BioInvent äger och licensierar en global patentportfölj som avser företagets läkemedelskandidater, däribland olika antikroppar och terapeutiska användningar av antikropparna, och företagets teknologiplattform F.I.R.S.T™. Know-how kring produkter och teknologier utgör en annan viktig immateriell tillgång för BioInvent. BioInvent äger även utvalda varumärken.