EN | SE Kontakta oss Karriär

Discovery

På BioInvent kombinerar vi djup immunologisk förståelse med ”function first, target agnostic” screening (målstrukturen identifieras först när funktionell aktivitet verifierats) för att identifiera de mest relevanta målen och antikropparna för immunterapi mot cancer. Patientvävnad, tillsammans med vår teknikplattform F.I.R.S.T™ och det humana antikroppsbiblioteket n-CoDeR är hörnstenar i denna process.

TEKNOLOGIPLATTFORMAR
Med det unika utvecklingsverktyget F.I.R.S.T™, där patientmaterial utgör grunden genom hela utvecklingsprocessen, identifieras på samma gång de kliniskt mest relevanta målstrukturerna i en sjukdomsmodell och därtill matchande antikroppar. Det egenutvecklade antikroppsbiblioteket n-CoDeR® innehåller antikroppar som binder specifikt och starkt till sina målstrukturer.

TUMÖR-ASSOCIERADE MYELOIDA CELLER (TAM)
Myeloida celler är centrala i vårt medfödda, icke-specifika, immunförsvar, men kan också ”kapas” av tumörer för att stötta tillväxt och spridning av cancer. Antikroppsmedierad ”omprogrammering” av immunsuppressiva TAMs till effektorceller, som kan hjälpa till att eliminera cancerceller, är ett attraktivt terapikoncept och utgör ett forskningsfält där BioInvent med samarbetspartners befinner sig i frontlinjen.

BioInvent har hittills erhållit 6,6 miljoner USD i milstolpsbetalningar utöver forskningsfinansiering för ett samarbete med Pfizer under åren 2017-2020 gällande val av målstrukturer för TAM. Pfizer har gjort urvalet av målstrukturer och BioInvent kan komma att erhålla framtida milstolpsbetalningar på drygt 100 miljoner dollar om en antikropp utvecklas till kommersialisering, samt upp till tvåsiffriga royalties relaterade till framtida försäljning.

REGULATORISKA T-CELLER (TREGS)
I normalfallet trycker Tregs effektivt ner oönskad aktivering av immunsystemet. Detta innebär dock också att tumörer kan använda Tregs för att undkomma immunförsvaret. Det finns många publikationer som visar på en tydlig korrelation mellan antalet Tregs hos cancerpatienter och en dålig prognos. BioInvent utvecklar antikroppar specifikt riktade mot regulatoriska T-celler och tumörassocierade myeloida celler som båda kraftfullt kan begränsa immunsystemet med syftet att eliminera eller omprogrammera dessa celler för att stärka immunförsvaret mot cancer.