EN | SE Kontakta oss Karriär

BT-001 i solida tumörer

Mål: CTLA-4, GM-CSF Status: Fas 1 Partner: Transgene

 

MABS + Oncolytic virus to target solid tumors

Projektstatus och utsikter
IND-ansökan godkänd
I maj 2021 godkände det amerikanska läkemedelverket FDA bolagens IND-ansökan (Investigational New Drug) för BT-001. Med denna IND kan även patienter i USA rekryteras till den pågående kliniska fas 1/2a-studien. Sedan i mars 2021 inkluderas patienter till den pågående öppna fas 1/2a, multicenter, doseskaleringsstudie som utvärderar BT-001 som monoterapi och i kombination med pembrolizumab. Studien (NCT04725331) rekryterar för närvarande patienter på kliniker i Frankrike och Belgien. Ansökan om IND kommer att följa i USA. De första fas 1-data förväntas H1 2022.

Säkerhet och tolerabilitet
Det övergripande målet med fas 1/2a-studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet för BT-001 som monoterapi och i kombination med pembrolizumab. Den pågående fas 1-komponenten i studien är uppdelad i två delar: Del A utvärderar intratumorala injektioner av BT-001 som single agent i upp till 36 patienter med avancerad solid tumörsjukdom. Del B kommer att undersöka intratumorala injektioner av BT-001 i kombination med pembrolizumab i flera grupper om 12 patienter vardera.

Breddade studier i fas 2a
Den efterföljande fas 2a-komponenten av studien kommer att utvärdera kombinationsregimen i flera patientgrupper med olika typer av tumörer. Denna breddning i indikationer ger möjlighet att utvärdera kombinationsbehandling för andra maligniteter som traditionellt inte får denna typ av behandling.

Utlicensiering och partnering
Sedan 2017 samarbetar BioInvent och Transgene för att utveckla onkolytiska viruskandidater (OV-kandidater) avsedda att användas för behandling av solida tumörer och med potential att vara betydligt effektivare än om virus och antikropp ges samtidigt men var för sig. Läkemedelskandidaten BT-001 i klinisk utveckling kodar för både en differentierad och patentskyddad CTLA-4-antikropp och cytokinen GM-CSF.

Transgene bidrar med sin egenutvecklade onkolytiska virusplattform Invir.IO™, utformad för att direkt och selektivt förstöra cancerceller genom att viruset förökar sig inuti cancercellen (onkolys). Onkolys inducerar ett immunsvar mot tumörer, samtidigt som det ”beväpnade” viruset möjliggör uttryck av gener som är insatta i dess genom, i det här fallet, en immunmodulerande anti-CTLA-4 antikropp, vilket ytterligare förbättrar immunsvaret mot tumören.

Forsknings- och utvecklingskostnader samt intäkter och royalties från läkemedelskandidater som genereras från samarbetet delas 50:50.

Bakgrund
BT-001 är ett best-in-class onkolytiskt virus som utvecklats med hjälp av Transgenes Invir.IO™-plattform och BioInvents teknologiplattformar n-CoDeR®/F.I.R.S.T™. BT-001 är designad för att generera både en Treg-avdödande human anti-CTLA-4 antikropp och humant GM-CSF-cytokin.

Användningen av ett onkolytiskt virus för att leverera anti-CTLA-4 lokalt och selektivt i tumörmikromiljön möjliggör höga koncentrationer av antikroppen i tumören, vilket ger ett starkare och effektivare antitumörsvar. Genom att minska den systemiska exponeringen till en mycket låg nivå förbättras säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för anti-CTLA-4-antikroppen.