EN | SE Kontakta oss Karriär

BI-1206 i solida tumörer

Mål: FcyRIIB Status: Fas 1 Partner: MSD, CASI Pharmaceuticals, Inc.

 

Projektstatus och utsikter
Pågående fas 1/2a multicenterstudie
En fas 1/2a multicenter, öppen dosbestämningsstudie av BI- 1206 i kombination med Keytruda® (pembrolizumab) i patienter med framskridna solida tumörer pågår sedan juni 2020. Patienterna i studien har tidigare fått behandling med någon av checkpoint hämmarna anti-PD-1/PD-L1. Studien genomförs på flera kliniker i USA och Europa och utvärderar potentiella tecken på antitumoral aktivitet och kartlägger uttrycket av potentiella immunologiska biomarkörer som på sikt skulle kunna förutsäga klinisk respons.

Tidiga resultat presenterade i december 2021 indikerar att BI-1206 i kombination med pembrolizumab skulle kunna bromsa och vända metastaserande sjukdom i patienter som tidigare blivit sämre trots behandling med anti-PD-1/PDL-1-terapier och andra tidigare behandlingar.

Utvärdering av säkerhet och tolerabilitet
Det övergripande målet med fas 1/2a-studien (NCT04219254) är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten hos BI-1206 i kombination med Keytruda och studien är uppdelad i två delar. Fas 1-delen är en doseskaleringsstudie med syfte att fastställa den rekommenderade fas 2-dosen (RP2D) av BI-1206 i kombination med Keytruda. Fas 2a-delen kommer att studera BI-1206/Keytruda kombinationsbehandling i patienter med avancerad lungcancer, melanom och andra typer av maligniteter.

Utlicensiering och partnering
I december 2019 ingick BioInvent ett kliniskt prövningssamarbete och leveransavtal med Merck för att utvärdera kombinationen av BioInvents BI-1206 och Mercks anti-PD-1-behandling Keytruda i en klinisk fas 1/2a-studie i patienter med solida tumörer. Genom avtalet förser Merck studien med Keytruda, vilket stödjer utvärderingen av BI-1206 för behandling av solida tumörer i kombination med ett av de mest framgångsrika immunonkologiläkemedlen.

Bakgrund
BI-1206 är en högaffin monoklonal antikropp som selektivt binder till FcγRIIB (CD32B), den enda hämmande receptorn i FcγR familjen. Det pågående kliniska programmet bygger på BioInvents prekliniska data som visar att BI-1206 kan påverka en viktig mekanism för resistens mot PD1-hämning, vilket gör det möjligt att stärka anti-tumörimmunsvar hos patienter med solida tumörer.