EN | SE Kontakta oss Karriär

 

BioInvents partnering-strategi bygger på:

 • Utlicensiering till partners som kan vidareutveckla och kommersialisera BioInvents pipeline.
 • Forsknings- och utvecklingssamarbeten baserade på F.I.R.S.T™ och n-CoDeR®.
 • Tillverkning av antikroppar till externa parter.

BioInvent har ingått ett antal licensavtal och forskningssamarbeten med ledande läkemedelsföretag:

 

 • Exklusivt licensavtal med CASI Pharmaceuticals avseende BI-1206 i Fastlandskina, Taiwan, Hongkong och Macao.
 • I juni 2022 ingick BioInvent och Exelixis ett options- och licensavtal med fokus på identifiering och utveckling av nya antikroppar för immunonkologibehandling. BioInvent tillför expertis inom cancerimmunologi och antikroppsbiologi och Exelixis tillför expertis och resurser inom antikroppsteknologi, teknologi för så kallade konjugerade antikroppsläkemedel (ADC) och har en dokumenterad historik av utveckling och kommersialisering av cancerläkemedel. Discovery-arbetet kring de nya målstrukturerna och antikropparna utförs med hjälp av BioInvents egenutvecklade antikroppsbiblioteket n-CoDeR® och patientcentrerade screeningplattform F.I.R.S.T™ som möjliggör parallell identifiering av målstrukturer och antikroppar..
 • I december 2020 valde Pfizer antikroppar riktade mot en målstruktur som tidigare valts ut inom ramen för forskningssamarbete avseende cancerimmunterapi.
 • BioInvent kan komma att erhålla framtida milstolpsersättningar på drygt 100 miljoner dollar om en antikropp utvecklas till kommersialisering, såväl som upp till tvåsiffriga royalties.
 • Utvecklingssamarbete (kostnader och intäkter delas lika) kring onkolytiska viruskandidater för behandling av solida tumörer, som utnyttjar BioInvents n-CoDeR®/F.I.R.S.T™ plattformar
 • Samarbete kring teknologiplattformar, kunskap och specialkompetens.
 • Två samarbets- och leveransavtal för klinisk prövning med Merck för att utvärdera kombinationen av BI-1206 och Keytruda® samt BI-1808 och Keytruda®
 • Antibody discovery-samarbeten
 • Forskningssamarbeten