EN | SE Kontakta oss Karriär

 

BioInvents partnering-strategi bygger på:

 • Utlicensiering till partners som kan vidareutveckla och kommersialisera BioInvents pipeline.
 • Forsknings- och utvecklingssamarbeten baserade på F.I.R.S.T™ och n-CoDeR®.
 • Tillverkning av antikroppar till externa parter.

BioInvent har ingått ett antal licensavtal och forskningssamarbeten med ledande läkemedelsföretag:

 

 • Exklusivt licensavtal med CASI Pharmaceuticals avseende BI-1206 i Fastlandskina, Taiwan, Hongkong och Macao.
 • I december 2020 valde Pfizer antikroppar riktade mot en målstruktur som tidigare valts ut inom ramen för forskningssamarbete avseende cancerimmunterapi.
 • BioInvent kan komma att erhålla framtida milstolpsersättningar på drygt 100 miljoner dollar om en antikropp utvecklas till kommersialisering, såväl som upp till tvåsiffriga royalties.
 • Utvecklingssamarbete (kostnader och intäkter delas lika) kring onkolytiska viruskandidater för behandling av solida tumörer, som utnyttjar BioInvents n-CoDeR®/F.I.R.S.T™ plattformar
 • Samarbete kring teknologiplattformar, kunskap och specialkompetens.
 • Två samarbets- och leveransavtal för klinisk prövning med Merck för att utvärdera kombinationen av BI-1206 och Keytruda® samt BI-1808 och Keytruda®
 • Antibody discovery-samarbeten
 • Forskningssamarbeten