EN | SE Kontakta oss

 

Forskningssamarbeten

 

BioInvent är banbrytande inom immunonkologiområdet och bedriver forskningssamarbeten tillsammans med ledande akademiska forskningsinstitut, däribland:

  • Mark Cragg, professor inom experimentell cancerforskning och ansvarig för Cancer Pathway Integrated Postgraduate Programme vid University of Southampton, är en ledande forskare inom antikroppsbiologi.
  • I december 2016 inledde BioInvent ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc för att utveckla antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloidceller.

 

University of Southampton

 

Teknologisamarbeten

 

Bolaget har också flera licensavtal, och i några fall forskningssamarbeten, med en rad externa partners, bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma och Xoma. Formerna och villkoren för dessa avtal och samarbeten varierar, men gemensamt är att BioInvent erhåller licensersättningar, forskningsfinansiering, milstolpsersättningar och samt royalties på försäljningen av kommersiella produkter. Av dessa externa läkemedelsutvecklingsprogram befinner sig för närvarande ett projekt i fas II, tre projekt i fas I och ett projekt i preklinisk fas.