EN | SE Kontakta oss

              Styrelse

lekr.png

Leonard Kruimer

Styrelseordförande

MBA. Född 1958. Bor i närheten av Amsterdam, Holland. Tillhandahåller för närvarande tillfälliga ledarskapslösningar och andra konsulttjänster till bolag. Han var styrelseledamot i BioInvent mellan 2016-2017. Tidigare ledande befattningar i ett flertal bolag inom bioteknik, så som SkylineDx, BBB Therapeutics och ProFibrix. Mellan 1998-2009 var han CFO och styrelseledamot i Crucell NV. Han har även innehaft ledande befattningar på Royal Boskalis, TIP GE Capital och Continental Can Inc. Styrelsens ordförande sedan 2018. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Karmijn Kapitaal Investments och Zealand Pharma.

Aktieinnehav: 240 080

ves.png

Vessela Alexieva

Anställdas representant

Civilingenjör i molekylär och funktionell biologi. Född 1959. Bor i Lund. Senior Research Engineer. Styrelseledamot sedan 2013.

Övriga styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 20 850 (eget och närståendes innehav)

 

dch.png

Dharminder Chahal

Mastersexamen i rymdteknik och i företagsekonomi. Född 1976. Bor i Holland. VD för SkylineDx sedan 2013. Han är även för närvarande VD för Quorics, VD för Exponential BV och fondförvaltare för Swanbridge Capital. Omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag inom life science, nuvarande och tidigare styrelseuppdrag i Agendia, BioInvent (2013-2016), deVGen, Innate Pharma och Octopuls. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i DCPrime. Styrelseledamot i Isobionics och VitalneXt.

Aktieinnehav: 2 802 661

eli.png

Elin Jaensson Gyllenbäck

Anställdas representant

Ph.D. i immunologi. Född 1979. Bor i Lund. Senior Research Scientist. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 20 625

 

an.png

An van Es Johansson

Läkare. Född 1960. Bor i Stockholm. Vice President och Head of Medical Affairs i Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi). Tidigare olika chefspositioner avseende klinisk utveckling, medical affairs, affärsutveckling och marknadsföring inom Sobi, Eli Lilly, Roche, Pharmacia & Upjohn och bioteknikföretag i USA, Holland, Schweiz och Sverige. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AlzeCure

Aktieinnehav: 183 584

vin.png

Vincent Ossipow

CFA, Ph.D. Född 1968. Bor i Commugny, Schweiz. Venture partner Omega Funds.Tidigare Partner Private Equity Sectoral Asset Management. Forskare vid University of Geneva. Forskningsanalytiker i Pictet Bank. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2016. Ledamot i Scientific Committee.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Andrew Alliance, Etherna Immunotherapies, Immunic, LifeSpan, Sophia Genetics och styrelseobservatör i Anaconda Brain.

Aktieinnehav: -

bese.png

Bernd Seizinger

Doktor i medicin och doktor i neurobiologi. Född 1956. Bor i Stockton, New Jersey, USA. Är för närvarande styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bioteknikbolag i USA, Europa och Kanada. Tidigare koncernchef och VD för GPC Biotech, Executive Vice President och Chief Scientific Officer på Genome Therapeutics Corporation och Vice President of Oncology Drug Discovery och, parallellt med detta uppdrag, även Vice President of Corporate och Academic Alliances, båda på Bristol-Myers Squibb. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2018. Ledamot i ersättningsutskottet. Ordförande i Scientific Committee.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Oxford BioTherapeutics. Medgrundare och arbetande styrelseordförande/tillförordnad VD i CryptoMedix. Styrelseledamot och ordförande i Scientific and Clinical Advisory Board i Opsona, styrelseledamot och medordförande i Scientific Advisory Board i Oncolytics och styrelseledamot i Aprea och Vaccibody.

Aktieinnehav: 107 464