EN | SE Kontakta oss Karriär

              Styrelse

lekr.png

Leonard Kruimer

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande sedan 2018. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

MBA, US.CPA. Han var styrelseledamot i BioInvent mellan 2016–2017. Han var CFO och styrelseledamot i Crucell NV från 1998 till 2011 och har innehaft ledande befattningar i Royal Boskalis N.V., GE Capital och Continental Can Company. Född 1958.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Zealand Pharma A/S, Oncolytics Biotech Inc. och medlem i Investment Advisory Council i Karmijn Kapitaal Investments.

Aktieinnehav: 16 288

ves.png

Vessela Alexieva

Anställdas representant

Styrelseledamot sedan 2013.

Civilingenjör i molekylär och funktionell biologi. Senior Research Engineer. Född 1959.

Övriga styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 932 (eget och närståendes innehav)

 

krbi.png

Kristoffer Bissessar

Styrelseledamot i BioInvent sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet.

Omfattande erfarenhet från finansmarknaden, verksam inom bank och finans mellan 1989 – 2012, med erfarenhet inom kapitalförvaltning, institutionellt aktiemäkleri och investment banking. Tidigare innehaft olika ledande befattningar inom Svenska Handelsbanken AB, Deutsche Bank AG och Nordea Bank AB samt varit styrelseledamot i Svenska Fondhandlarföreningen. Styrelseledamot i BioInvent mellan 2018-2019. Född 1968.

Övriga styrelseuppdrag: VD och styrelseledamot i Evolvere Partners AB.

Aktieinnehav: 15 000

dch.png

Dharminder Chahal

Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Mastersexamen i rymdteknik och i företagsekonomi. VD för SkylineDx och VD Exponential B.V. Omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag inom life science: Agendia, deVGen, Innate Pharma, Isobionics och Octoplus. Styrelseledamot i BioInvent 2013–2016. För närvarande fondförvaltare för Swanbridge Capital. Född 1976.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i DCPrime, VitalneXt, Ceradis BV och Anemones Hospitality and Hotels.

Aktieinnehav: 290 000

The

Thomas Hecht

Styrelseledamot i BioInvent sedan 2020. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i Science Committee.

Doktor i medicin. Tidigare erfarenhet som Vice President Marketing på Amgen Europa och har haft olika positioner med ökat ansvar inom klinisk utveckling, medicinska frågor och marknadsföring på Amgen mellan 1989 och 2002. Innan Thomas Hecht började arbeta inom biofarmaindustrin var han certifierad inom internmedicin och arbetade som vice chef för programmet för benmärgstransplantation vid University of Freiburg, Tyskland. För närvarande Managing Partner på HHC Healthcare Consulting. Född 1951.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orion Biotechnology Ltd., Affimed N.V., och Aelix Therapeutics S.L.

Aktieinnehav: -

Anm

Anette Mårtensson

Anställdas representant

Styrelseledamot sedan 2020.

Master i proteinkemi. Analytical Engineer. Tidigare laboratorieingenjör på Innovagen AB och laboratorieassistent på Lunds Universitet. Född 1982.

Övriga styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 248

 

vin.png

Vincent Ossipow

Styrelseledamot i BioInvent sedan 2021. Ledamot i Science Committee.

CFA, Ph.D i molekylärbiologi. Partner för Omega Funds och Chief Scientific Officer för Omega Alpha SPAC. Han var styrelseledamot i BioInvent mellan 2016–2020. Tidigare partner i Private Equity Sectoral Asset Management. Forskare vid University of Geneva. Forskningsanalytiker i Pictet Bank. Född 1968.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sophia Genetics, Etherna Immuno-Oncology, Immunic och FoRx Therapeutics samt styrelseobservatör i Anaconda Brain.

Aktieinnehav: -

bese.png

Bernd Seizinger

Styrelseledamot i BioInvent sedan 2018. Ordförande i Science Committee och ledamot i ersättningsutskottet.

Doktor i medicin och doktor i neurobiologi. Tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för GPC Biotech, Executive Vice President och Chief Scientific Officer på Genome Therapeutics Corporation och Vice President Oncology Drug Discovery och parallellt Vice President of Corporate and Academic Alliances, båda vid Bristol-Myers Squibb. Ledande befattningar vid Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital och Princeton University. Född 1956.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och ordförande i flera noterade och privata bioteknikföretag i USA, Europa och Kanada, såsom Oxford BioTherapeutics, CryptoMedix Inc., Oncolytics Biotech Inc., Aprea AB och Vaccibody AS. Advisory board-ledamot/Senior rådgivare för riskkapitalfonder inom bioteknik såsom BB Pureos Bioventures och Hadean Ventures.

Aktieinnehav: 4 298