EN | SE Kontakta oss Karriär

Scientific Advisory Board

Mark Cragg (ordförande), professor i experimentell cancerforskning vid medicinska fakulteten vid University of Southampton och är chef för i4PhD Cancer Immunology Pathway. Dr. Craggs grupp fokuserar på två huvudområden - antikroppar och småmolekylinhibitorer i syfte att förstå hur dessa terapeutiska medel fungerar för depletion av tumörceller och hur de kan förstärkas.

Stephen Beers, Professor i immunologi och immunterapi vid medicinska fakulteten vid University of Southampton. Hans forskargrupp fokuserar på verkningsmekanismerna för monoklonala antikroppar vid behandling av cancer och hur tumörmikromiljön påverkar deras effekt.

Falk Nimmerjahn, professor i experimentell immunologi och immunterapi vid Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg. Ledande forskare inom Fc:FcgR-biologi och dess betydelse för antikroppars terapeutiska effektivitet och tolerabilitet.

Rienk Offringa, professor vid German Cancer Research Center. Ordförande i ett europeiskt konsortium som arbetar med immunstimulerande antikroppar mot cancer (TNRF). Tidigare Principal Scientist hos Genentech.

Alexander Rudensky, ordförande för det immunologiska programmet vid Sloan Kettering Institute. Dr Rudensky är en världsledande forskare inom området regulatoriska T-celler, specialiserad inom reglering av CD4-T-celler och homeostas, och dess roll vid autoimmunitet och cancer.

Alexander Eggermont, MD, professor i onkologi (Utrecht, Nederländerna), Chief Scientific Officer (Princess Maxima Center, Nederländerna) och strategisk rådgivare för DKFZ (Tyskland). Professor Eggermont har banat väg för klinisk användning av antikroppsbaserad så kallad ”immune checkpoint blockade”-behandling av cancer.

Den främsta uppgiften för det vetenskapliga rådet är att ge BioInvent värdefulla synpunkter under utvecklingen av nya antikroppsbehandlingar för olika typer av cancersjukdomar. I det vetenskapliga rådet samlas en bred sakkunskap inom antikroppsområdet och cancerimmunbiologi, vilken är relevant för utvecklingen av cancerläkemedel.

BioInvents Chief Scientific Officer, professor Björn Frendéus, har utsetts till sekreterare i det vetenskapliga rådet.