EN | SE Kontakta oss

              Företagsledning

mawe.png

Martin Welschof

Verkställande direktör

Doktorsexamen (Dr.rer.nat.) inom rekombinant antikroppsteknologi. Född 1961. Han gjorde sin post-doc vid German Cancer Research Center, Department for Recombinant Antibody Technology, Heidelberg, Tyskland, och vid universitetet i Heidelberg, Department of Transplantation Immunology. Född 1961. Bor i Oslo, Norge. Anställd sedan 2018. Martin har en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar inom bioteknikindustrin, inklusive Director of Technology för Axaron Bioscience AG, Heidelberg, Tyskland, vd för Affitech A/S (Nasdaq Copenhagen) och vd för Opsona Therapeutics, Dublin, Irland.

Aktieinnhav: 125 000

Optioner: -

bjf.png

Björn Frendéus

Chief Scientific Officer

Filosofie doktor i immunologi. Född 1973. Bor i Lund. Anställd sedan 2001. Utexaminerad från Stiftelsen Strategisk Forsknings biomedicinska program inom Infektioner & Vacciner 2001. Visiting professor vid University of Southampton.

Aktieinnehav: 483 083 (eget och närståendes innehav)

Optioner: Personaloptioner 270 258 (eget och närståendes innehav)

ste.png

Stefan Ericsson

Chief Financial Officer

Civilekonom, Lunds Universitet. Född 1963. Bor I Lund. Anställd sedan 1998. Chief Financial Officer sedan 2016 och har tidigare varit Director Business Control. Han var anställd hos Skatteverket 1996-1997. Tidigare arbetade han som revisor hos PricewaterhouseCoopers 1990-1995.

Aktieinnehav: 145 892

Optioner: Personaloptioner 115 825

and.png

Andres McAllister

Chief Medical Officer

Specialistläkare i medicin och kirurgi från Universidad del Rosario (Bogotá) och har en doktorsexamen från Institut Pasteur/Université Paris. Född 1956. Bor i Genève, Schweiz. Han har forskat på immunterapi mot cancer vid Pasteurinstitutet och vid University of California, San Francisco. Andres kommer närmast från en position som Chief Scientific Officer vid Debiopharm och har tidigare haft ledande befattningar vid IDM och BioMérieux/Pierre Fabre.

Aktieinnehav: -

Optioner: Personaloptioner 91 656

kri.png

Kristoffer Rudenholm Hansson

Senior Vice President, Technical Operations

Civilingenjör i kemiteknik. Född 1974. Bor i Malmö. Anställd sedan 2016 och ansvarar för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Han har mer än 15 års erfarenhet av att leda tillverkning av antikroppar och andra proteiner för klinisk användning. Kristoffer har haft ett antal positioner inom CMC Biologics A/S, DAKO A/S och Symphogen A/S.

Aktieinnhav: 522 882 (varav 179 430 i kapitalförsäkring)

Optioner: Teckningsoptioner: 50 000 och personaloptioner 114 059