EN | SE Kontakta oss Karriär

              Företagsledning

mawe.png

Martin Welschof

Verkställande direktör

Doktorsexamen (Dr.rer.nat.) inom rekombinant antikropps-teknologi. Anställd sedan 2018. Han gjorde sin postdoc vid German Cancer Research Center, Department for Recombinant Antibody Technology, Heidelberg, Tyskland, och vid universitetet i Heidelberg, Department of Transplantation Immunology. Martin har en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar inom bioteknikindustrin, inklusive Director of Technology för Axaron Bioscience AG, Heidelberg, Tyskland, vd för Affitech A/S (Nasdaq Copenhagen) och vd för Opsona Therapeutics, Dublin, Irland. Styrelseledamot i APIM Therapeutics AS, Bio-Me AS, Nextera AS och Uni Targeting Research. Född 1961.

Aktieinnehav: 22 400

Villkorade personaloptioner: 812 603

ste.png

Stefan Ericsson

Chief Financial Officer

Civilekonom, Lunds Universitet. Anställd sedan 1998. Chief Financial Officer sedan 2016 och har tidigare varit Director Business Control. Tidigare erfarenhet från Skatteverket och som revisor hos PricewaterhouseCoopers. Född 1963.

Aktieinnehav: 8 000

Villkorade personaloptioner: 231 370

bjf.png

Björn Frendéus

Chief Scientific Officer

Filosofie doktor i immunologi. Anställd sedan 2001. Publicerar frekvent i ledande vetenskapliga immunologiska tidskrifter, talare och ordförande vid internationella immunonkologikonferenser. Står som uppfinnare på mer än 150 patent och patentansökningar. Gästprofessor vid University of Southampton. Född 1973.

Aktieinnehav: 23 089 (eget och närståendes innehav)

Villkorade personaloptioner: 443 238

and.png

Andres McAllister

Chief Medical Officer

Specialistläkare i medicin och kirurgi från Universidad del Rosario (Bogotá) och har en doktorsexamen från Institut Pasteur/ Université Paris 7. Anställd sedan 2017. Han har forskat på immunterapi mot cancer vid Pasteurinstitutet och vid University of California, San Francisco. Andres kommer närmast från en position som Chief Scientific Officer vid Debiopharm och har tidigare haft ledande befattningar vid IDM och BioMérieux/ Pierre Fabre. Född 1956.

Aktieinnehav: 3 009

Villkorade personaloptioner: 515 184

Mam

Marie Moores

Chief Operating Officer

Mer än 25 års erfarenhet av arbete med internationella organisationer i förändring, med expertkunskap inom det regulatoriska området och om bolagsbyggande med fokus på läkemedelsutveckling. Anställd sedan 2022. Tidigare Executive Vice President, International Operations & Early Development på det norska företaget LINK Medical Research. Hon har tidigare varit mer än 20 år på Theradex Oncology som Director, Clinical and Regulatory Operations för Europa. Född 1968.

Aktieinnehav: -

Villkorade Optioner: -

kri.png

Kristoffer Rudenholm Hansson

Senior Vice President, Technical Operations

Civilingenjör i kemiteknik. Anställd sedan 2016 och ansvarar för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier. Han har mer än 15 års erfarenhet av att leda tillverkning av antikroppar och andra proteiner för klinisk användning. Kristoffer har haft ett antal positioner inom CMC Biologics A/S (nu AGC Biologics), DAKO A/S och Symphogen A/S. Född 1974.

Aktieinnhav: 22 303 (varav 7 177 i kapitalförsäkring)

Villkorade Optioner: 235 506

Syry

Sylvie Ryckebusch

Chief Business Officer

Doktorsexamen i neurobiologi från California Institute of Technology och BSc-examen i fysik och matematik från University of Maryland, USA. Anställd sedan 2022.
Över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och har arbetat på chefsnivå med såväl affärsutveckling, företagssamarbeten som strategiska frågor.
Sylvie har tidigare haft nyckelpositioner på Serono, Merck KGaA och Index Ventures samt McKinsey and Company och Harvard Business School. Född 1965.

Aktieinnehav: -

Villkorade Optioner: -