EN | SE Kontakta oss Karriär

BioInvent omvandlar cancerantikroppsbiologi till innovativa immunonkologiska läkemedel.

Stort behov av nya immunonkologiska läkemedel (IO)

Vårt immunförsvar är fantastiskt. Det upptäcker och förstör bakterier och virus som annars skulle kunna skada våra organ och vävnader. Immunförsvaret har också potential att skydda oss från – och bekämpa – cancer.

Många tumörceller har en förmåga att manipulera viktiga celler i vårt immunsystem för att kunna växa och föröka sig. Traditionella cellgiftsbehandlingar riktar in sig direkt på tumörcellerna, men är inte specifika, vilket gör att de också kan döda normala celler och orsaka kraftiga biverkningar. Immunonkologiska läkemedel aktiverar istället viktiga celler i immunförsvaret (framför allt T-celler) och stimulerar dessa att angripa tumörceller.

Immunonkologiska läkemedel är ett av 2000-talets största genombrott inom det medicinska området och bidrar till en avsevärt bättre överlevnad hos cancerpatienter. Den globala immunonkologiska marknaden beräknas nå 76 miljarder dollar år 2021.

De immunmodulerande läkemedel som finns tillgängliga i dagsläget kan emellertid bara hjälpa en bråkdel av alla cancerpatienter, vilket gör att det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ inom immunonkologi.

Vår målsättning är att utveckla läkemedel som tillgodoser detta behov.

BioInvents unika immunonkologiska modell genererar en bred utvecklingsportfölj och strategiska samarbeten

BioInvent är ett företag i klinisk fas som fokuserar på att utveckla nya, first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling, med målsättningen att tillgodose behovet av nya läkemedel som har potential att väsentligt förbättra prognosen för cancerpatienter. BioInvents kraftfulla, validerade screeningverktyg F.I.R.S.T™ och det egenutvecklade antikroppsbiblioteket n-CoDeR® har förmåga att parallellt identifiera de mest relevanta målstrukturerna och antikroppar som binder till dessa. Detta genererar många nya lovande läkemedelskandidater inom ramen för bolagets egen pipeline, såväl som för licensiering och partnersamarbeten.

BioInvents toppmoderna produktionsanläggning har kapacitet att producera de antikroppar som behövs för att möjliggöra bolagets prekliniska studier och kliniska prövningar, vilket är en väsentlig utvecklingsfördel som ger vid handen en snabb och kostnadseffektiv väg framåt i jämförelse med att anlita externa resurser för antikroppsproduktion. Tillverkningskontrakt med våra klienter genererar också intäkter.

Affärsfokus

BioInvents nuvarande operativa aktiviteter är fokuserade på att:

  • Driva och expandera den kliniska utvecklingen av företagets ledande fas l/ll first-in-class anti-FcγRIIB-antikropp BI-1206 för behandling av non-Hodgkins lymfom (NHL), samt i kombination med Keytruda® (pembrolizumab) för behandling av framskridna solida tumörsjukdomar.
  • Driva den kliniska utvecklingen av BI-1808 (anti-TNFR2-antikropp), dels som monoterapi, dels i kombination med Keytruda® (pembrolizumab) för behandling av solida tumörer och kutana T-cellslymfom (CTCL). Den första patienten rekryterades i en fas I/IIa-prövning i januari 2021.
  • Utveckla BT-001 (anti-CTLA-4/onkolytiskt virus), i samarbete med Transgene, för behandling av solida tumörer. BT-001 är ett onkolytiskt virus som kodar för en egen anti-CTLA-4-antikropp. En ansökan om klinisk prövning godkändes i december 2020.
  • Föra BI-1607 (anti-FcγRllB-antikropp) i kombination med en checkpoint-hämmare, vidare in i klinisk utveckling för behandling av solida tumörer. En ansökan om klinisk prövning förväntas lämnas in under Q2 2021.
  • Utveckla prekliniska first-in-class-antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler, i samarbete med Pfizer, potentiella andra partners, eller i egen regi.