EN | SE Kontakta oss

BioInvent - omvandlar cancerantikroppsbiologi till innovativa immunonkologiska läkemedel.

Baserat på sina kunskaper inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi avser BioInvent att utveckla cancerimmunterapier för att förbättra livskvalitén för cancerpatienter.

BioInvents nuvarande operativa fokus är att:

  • Driva och expandera den kliniska utvecklingen av företagets ledande antikropp BI-1206 för behandling av NHL, samt i kombination med pembrolizumab för behandling av avancerade solida tumörsjukdomar.
  • Utveckla prekliniska first-in-class-antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler, i samarbete med Pfizer.
  • Föra två substanser vidare in i kliniska program inom solida tumörsjukdomar: BI-1808 (en anti-TNFR2-antikropp), som single agent och i kombination med en anti-PD1-antikropp – en ansökan om first-in-human-prövning avses lämnas in under H1 2020 och BI-1607 (en anti-FcγRllBantikropp) i kombination med en checkpoint-hämmare – en ansökan om first-in-human-prövning avses lämnas in under Q1 2021.
  • Utveckla, i samarbete med Transgene, onkolytiska virus som kodar antingen för en egen validerad anti-CTLA-4-antikroppssekvens, eller för antikroppssekvenser mot ej tillkännagivna målstrukturer för behandling av solida tumörer. BT-001, anti-CTLA-4/onkolytiskt virus – en ansökan om first-in-human-prövning avses lämnas in under Q1 2020.

Immunonkologiska läkemedel kan revolutionera behandlingen av cancer

Kroppens immunförsvar upptäcker och förstör bakterier och virus som annars skulle kunna skada våra organ och vävnader. Men immunförsvaret har även potential att skydda oss från – och bekämpa – cancer. Dessvärre har många tumörceller förmåga att manipulera viktiga celler i vårt immunförsvar för att ostört kunna fortsätta föröka sig.

Medan behandling med cellgifter riktar sig direkt mot tumörcellerna, aktiverar immunonkologiska läkemedel viktiga celler i immunförsvaret (framför allt T-celler) och aktiverar dessa att angripa tumören. Immunonkologiska läkemedel är ett av 2000-talets största genombrott inom det medicinska området

De gör en stor skillnad för att förändra cancerbehandlingar med avsevärda förbättringar av överlevnaden. De immunmodulerande läkemedel som finns tillgängliga i dagsläget kan emellertid bara hjälpa en bråkdel av alla cancerpatienter. Kommersiellt sett förväntas de fortsätta att vara framgångsrika, med en uppskattad försäljning på mer än 40 miljarder US-dollar år 2022, enligt Cowen 2017 Therapeutic Categories report.

1907 About Checkpoint

Checkpoint-hämmare

Checkpoints finns på ytan av immunceller och fungerar som strömbrytare för att inaktivera immunförsvaret. I vissa fall manipulerar cancerceller dessa proteiner för att undgå attacker.

Sedan några år tillbaka används immunonkologiska läkemedel som har förmåga att blockera checkpoint-receptorerna PD-1 och CTLA-4 samt liganden PD-L1. De har gett goda behandlingsresultat i vissa typer av solida tumörer och rönt stora kommersiella framgångar, men hjälper dessvärre bara en minoritet av patienter med spridd cancer. Därför pågår en intensiv utveckling av nya läkemedel som kan komplettera checkpoint-hämmarna.

BioInvent utvecklar antikroppar specifikt riktade mot regulatoriska T-celler och tumörassocierade myeloida celler, båda två starkt immunhämmande, samt mot Fcγ- receptorer. Alla dessa angreppssätt har synergieffekter i kombination med de checkpoint-hämmare som finns tillgängliga idag.

Fem fokusområden för vårt värdeskapande

BioInvents strategi är att utnyttja sin expertis inom antikroppar och cancerbiologi för att utveckla immunonkologiska läkemedel som påtagligt förbättrar behandlingen av cancersjukdomar och förlänga cancerpatienters liv. Detta möjliggörs genom samarbeten med större läkemedelsföretag, akademiska forskargrupper, nätverk av kliniskt verksamma specialistläkare och forskningsstiftelser.

Målet är att skapa värden för bolagets aktieägare baserat på framgångsrik läkemedelsutveckling och därav följande intäktsströmmar från existerande och framtida kommersiella partners. Fem fokusområden bedöms som centrala för bolagets fortsatta framgångar – vetenskaplig höjd, professionell produktutveckling, kommersiellt fokus, god riskhantering och finansiering.