EN | SE Kontakta oss

BioInvent - omvandlar cancerantikroppsbiologi till innovativa immunonkologiska läkemedel.

BioInvents nuvarande operativa aktiviteter är fokuserade på att:

  • Driva och expandera den kliniska utvecklingen av företagets ledande antikropp BI-1206 för behandling av NHL, samt i kombination med pembrolizumab (KEYTRUDA®) för behandling av framskridna solida tumörsjukdomar.
  • Utveckla prekliniska first-in-class-antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler, i samarbete med Pfizer, potentiella andra partners, eller i egen regi.
  • Föra tre substanser vidare in i kliniska program:
    • BI-1808, bolagets längst komna anti-TNFR2-antikropp, som single agent och i kombination med en anti-PD1-antikropp. En ansökan om klinisk prövning godkändes i oktober 2020.
    • BI-1607 (en anti-FcγRllB-antikropp) i kombination med en checkpoint-hämmare. En ansökan om klinisk prövning förväntas lämnas in under Q2 2021.
    • Utveckla, i samarbete med Transgene, onkolytiska virus som kodar antingen för en egen anti-CTLA-4-antikroppssekvens, eller för antikroppssekvenser mot ej tillkännagivna målstrukturer, för behandling av solida tumörer. BT-001, ett anti-CTLA-4/onkolytiskt virus – en ansökan om klinisk prövning lämnades in under Q1 2020.

Immunonkologiska läkemedel kan revolutionera behandlingen av cancer

Kroppens immunförsvar upptäcker och förstör bakterier och virus som annars skulle kunna skada våra organ och vävnader. Men immunförsvaret har även potential att skydda oss från – och bekämpa – cancer. Dessvärre har många tumörceller förmåga att manipulera viktiga celler i vårt immunförsvar för att ostört kunna fortsätta föröka sig.

Medan behandling med cellgifter riktar sig direkt mot tumörcellerna, aktiverar immunonkologiska läkemedel viktiga celler i immunförsvaret (framför allt T-celler) och aktiverar dessa att angripa tumören. Immunonkologiska läkemedel är ett av 2000-talets största genombrott inom det medicinska området

De gör en stor skillnad för att förändra cancerbehandlingar med avsevärda förbättringar av överlevnaden. De immunmodulerande läkemedel som finns tillgängliga i dagsläget kan emellertid bara hjälpa en bråkdel av alla cancerpatienter.

Den globala immunonkologimarknaden beräknas nå 76 miljarder USD år 2022, enligt Global Immuno-Oncology Market Demand Analysis /Opportunity evaluation 2019-2027. Nov 2019 and Global data market analysis 2018.

1907 About Checkpoint

Målsättning

BioInvents primära mål är att utveckla nästa generations immunonkologiska läkemedel där fokus är att förbättra terapeutiska resultat inom områden med stort icketillgodosett behov.

Strategi

BioInvents strategi är att utnyttja sin expertis inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi för att utveckla cancerimmunterapier för att förbättra livskvalitén för cancerpatienter. Detta möjliggörs genom samarbeten med läkemedelsföretag, akademiska forskargrupper, nätverk av kliniskt verksamma specialistläkare och forskningsstiftelser. Målet är att skapa värden för bolagets aktieägare baserat på framgångsrik läkemedelsutveckling och därav följande intäktsströmmar från existerande och framtida kommersiella partners.

Affärsmodell

BioInvent har tre huvudområden för kommersialisering. Bolagets främsta värdedrivare är kliniska och prekliniska utvecklingsprojekt. BioInvent har även forsknings- och utvecklingssamarbeten baserade på bolagets teknikplattform F.I.R.S.TTM och n-CoDeR®. BioInvents produktionsanläggning ger kapacitet att producera antikroppar för bolagets prekliniska studier och kliniska prövningar, vilket är nödvändigt för en snabb preklinisk/klinisk utvecklingsväg. Produktionsanläggningen ger även möjlighet att tillverka antikroppar till externa parter.