EN | SE Kontakta oss Karriär

Största aktieägare, 31 mars 2021

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Redmile Group, LLC 9 841 000 16,8
Van Herk Investments B.V. 5 504 537 9,4
Omega Funds, LP 4 148 212 7,1
HBM Healthcare Investments Ltd 3 630 840 6,2
Fjärde AP-fonden 3 621 130 6,2
BNP Paribas Sec Services Paris, W8IMY 2 834 035 4,8
Swedbank Robur Medica 2 146 275 3,7
Avanza Pension Försäkring 1 695 506 2,9
Övriga aktieägare 25 049 561 42,8
Total 58 471 096 100,0