EN | SE Kontakta oss Karriär

Största aktieägare, 30 september 2021

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Redmile Group, LLC 9 876 649 16,9
Van Herk Investments B.V. 6 455 258 11,0
Omega Funds, LP 4 148 212 7,1
HBM Healthcare Investments Ltd 3 730 840 6,4
Fjärde AP-fonden 3 621 130 6,2
Goldman Sachs International, W8IMY 2 836 818 4,9
Swedbank Robur Healthcare 2 146 275 3,7
Avanza Pension Försäkring 2 005 656 3,4
Övriga aktieägare 23 650 258 40,4
Total 58 471 096 100,0