EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 31 augusti 2020

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 127 994 752 13,4
Omega Funds, LP 103 719 050 10,9
HBM Healthcare Investments Ltd 57 971 014 6,1
Fjärde AP-fonden 55 978 260 5,9
BNY Mellon SA/NV, W8IMY 51 095 545 5,4
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 37 896 917 4,0
Avanza Pension Försäkring 37 111 011 3,9
Swedbank Robur Medica 36 231 884 3,8
Pfizer 21 973 594 2,3
Övriga aktieägare 425 035 069 44,5
Total 955 007 096 100,0