EN | SE Kontakta oss Karriär

Största aktieägare, 30 juni 2021

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Redmile Group, LLC 9 841 000 16,8
Van Herk Investments B.V. 6 416 248 11,0
Omega Funds, LP 4 148 212 7,1
HBM Healthcare Investments Ltd 3 630 840 6,2
Fjärde AP-fonden 3 621 130 6,2
Goldman Sachs International, W8IMY 2 836 818 4,9
Goldman Sachs & Co LLC, W9 2 564 122 4,4
Swedbank Robur Healthcare 2 146 275 3,7
Avanza Pension Försäkring 1 701 048 2,9
Övriga aktieägare 21 565 403 36,9
Total 58 471 096 100,0