EN | SE Kontakta oss Karriär

Största aktieägare, 31 december 2020

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 5 174 492 13,1
Omega Funds, LP 4 148 762 10,5
HBM Healthcare Investments Ltd 2 318 840 5,9
Fjärde AP-fonden 2 239 130 5,7
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 1 515 876 3,8
Avanza Pension Försäkring 1 461 338 3,7
Swedbank Robur Medica 1 449 275 3,7
CASI Pharmaceuticals, Inc 1 175 763 3,0
Goldman Sachs International Ltd, W8IMY 946 279 2,4
Pfizer 878 943 2,2
Övriga aktieägare 18 067 398 45,9
Total 39 376 096 100,0