EN | SE Kontakta oss Karriär

Största aktieägare, 30 juni 2022

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Redmile Group, LLC 9 739 751 16,7
Van Herk Investments B.V. 6 556 567 11,2
Omega Funds, LP 4 148 212 7,1
HBM Healthcare Investments Ltd 4 000 000 6,8
Fjärde AP-fonden 3 621 130 6,2
Forbion 3 056 291 5,2
Goldman Sachs International, W8IMY 1 992 538 3,4
Avanza Pension Försäkring 1 908 007 3,3
Swedbank Robur Healthcare 1 896 275 3,2
Övriga aktieägare 21 552 325 36,9
Total 58 471 096 100,0