EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 31 december 2019

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 43 301 545 8,6
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 37 896 917 7,6
Avanza Pension Försäkring 31 841 205 6,3
Omega Fund IV, LP 28 356 732 5,7
Pfizer 22 003 478 4,4
Skandinaviska Enskilda Banken 19 426 433 3,9
Nordnet Pensionsförsäkring 18 152 465 3,6
East Bay AB 12 925 000 2,6
Fjärde AP-fonden 12 500 000 2,5
Mexor i Skellefteå AB 9 821 713 2,0
Övriga aktieägare 265 544 408 52,9
Total 501 769 896 100,0