EN | SE Kontakta oss Karriär

Största aktieägare, 31 december 2021

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Redmile Group, LLC 9 876 649 16,9
Van Herk Investments B.V. 6 556 567 11,2
Omega Funds, LP 4 148 212 7,1
HBM Healthcare Investments Ltd 3 830 840 6,6
Fjärde AP-fonden 3 621 130 6,2
Goldman Sachs International, W8IMY 2 292 538 3,9
Swedbank Robur Healthcare 2 146 275 3,7
Avanza Pension Försäkring 1 981 102 3,4
Övriga aktieägare 24 017 783 41,1
Total 58 471 096 100,0