EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 31 mars 2020

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 43 295 247 8,6
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 37 896 917 7,6
Omega Fund IV, LP 28 356 732 5,7
Avanza Pension Försäkring 27 705 311 5,5
Pfizer 21 973 594 4,4
Skandinaviska Enskilda Banken 19 426 433 3,9
Nordnet Pensionsförsäkring 15 191 660 3,0
East Bay AB 12 925 000 2,6
Fjärde AP-fonden 12 500 000 2,5
Mexor i Skellefteå AB 8 273 595 1,6
Övriga aktieägare 274 225 407 54,7
Total 501 769 896 100,0