EN | SE Kontakta oss Karriär

Riktad emission till Omega Funds samt fullt ut garanterad företrädesemission

 

Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en riktad nyemission och en fullt garanterad företrädesemission om sammanlagt 234 MSEK. Finansieringen säkerställer fortsatt värdebyggande i Bolagets prioriterade utvecklingsprojekt under de kommande åren. Företrädesemissionen genomförs under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016.

Sammanfattning huvudsakliga villkor

  • Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 234 MSEK, fördelat på en företrädesemission omfattande cirka 191 MSEK och en riktad emission omfattande cirka 43 MSEK.
  • Den riktade emissionen omfattar 22 051 282 aktier som emitteras till kursen 1,95 kronor per aktie. Rätten att teckna aktier i den riktade emissionen ska tillkomma Omega Fund IV, en global healthcare-fokuserad fond med Omega Funds Management LLC (”Omega Funds”) som rådgivare.
  • Villkoren i förträdesemissionen innebär att tre (3) nya aktier emitteras för varje fem (5) befintliga aktier innebärande att upp till 97 751 376 aktier emitteras till kursen 1,95 kronor.
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
  • Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden från ett antal välrenommerade investerare.
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 22 mars 2016.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen infaller mellan 29 mars och 12 april 2016.
  • I anledning av emissionerna senareläggs BioInvents årsstämma till den 12 maj 2016.

Tidplan för företrädesemissionen

18 mars Extra bolagsstämma
18 mars Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
21 mars Första handelsdag exklusive teckningsrätt
22 mars Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
23 mars Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
29 mars - 8 april Handel med teckningsrätter
29 mars - 12 april Teckningsperiod
Omkring 18 april Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

 

Pressmeddelanden

16 februari 2016 BioInvent genomför riktad emission till den USA-baserade health care-investeraren Omega Funds samt en fullt ut garanterad företrädesemission
17 februari 2016 Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB
18 mars 2016 Beslut vid extra bolagsstämma i BioInvent
23 mars 2016 Årsredovisning 2015
23 mars 2016 BioInvent offentliggör prospekt

 

Prospekt

Ladda ner (1.9Mb)

 

Ladda ner: Särskild anmälningssedel
Ladda ner: Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter