EN | SE Kontakta oss

Bolagsstämmor

Årsstämman, eller i förekommande fall extra bolagsstämma, är det yttersta beslutande organet i BioInvent där samtliga aktieägare är berättigade att delta. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma och inga särskilda bestämmelser om ändring av bolagsordningen. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga frågor som fastställande av resultat och balansräkning, disposition av fastställt resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören och val av styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Vart annat år väljs revisor för bolaget samt beslutas om ersättning för denne. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Förslag till stämman adresseras: BioInvent International AB, att: Styrelsen, 223 70 Lund och skickas in i god tid innan kallelse till stämman utfärdas, senast sju veckor före stämman.

Extra bolagsstämma 2020  
Kallelse Ladda ned pdf (83kB)
Formulär för poströstning Ladda ned pdf (42kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (14kB)
Styrelsens beslut om riktad emission Ladda ned pdf (22kB)
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om företrädesemission Ladda ned pdf (15kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (17kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (25kB)
Protokoll Ladda ned pdf (204kB)
   
Årsstämma 2020  
Kallelse Ladda ned pdf (97kB)
Formulär för poströstning Ladda ned pdf (82kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (43kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (66kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (24kB)
Fullständigt förslag, punkt 14 Ladda ned pdf (83kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (50kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (17kB)
Protokoll Ladda ned pdf (194kB)
   
Årsstämma 2019  
Kallelse Ladda ned pdf (119kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (79kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (33kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (24kB)
Fullständigt förslag, punkt 14 Ladda ned pdf (39kB)
Bilaga, punkt 14 Ladda ned pdf (144kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (11kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (13kB)
VDs redogörelse för 2018 (engelska) Ladda ned pdf (1,7MB)
Protokoll Ladda ned pdf (249kB)
   
Extra bolagsstämma 2019  
Kallelse Ladda ned pdf (41kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (19kB)
Styrelsens beslut om företrädesemission Ladda ned pdf (27kB)
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission vid överteckning Ladda ned pdf (23kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (24kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (139kB)
Protokoll Ladda ned pdf (197kB)
   
Årsstämma 2018  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (37kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (13kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (32kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (19kB)
Bilaga, punkt 15 Ladda ned pdf (70kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (11kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (13kB)
VDs redogörelse för 2017 (engelska) Ladda ned pdf (2,8MB)
Protokoll Ladda ned pdf (190kB)
   
Årsstämma 2017  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (54kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (19kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (36kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (124kB)
Bilaga, punkt 14 Ladda ned pdf (75kB)
Fullständigt förslag, punkt 15 Ladda ned pdf (44kB)
Bilaga, punkt 15 Ladda ned pdf (149kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (16kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (19kB)
VDs redogörelse för 2016 Ladda ned pdf (2,5MB)
Protokoll Ladda ned pdf (518kB)
   
Extra bolagsstämma 2017 (Inställd)  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (154kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (79kB)
Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram 2017/2020 Ladda ned pdf (155kB)
Villkor för teckningsoptioner 2017/2020 Ladda ned pdf (307kB)
Styrelsens redogörelse 14:8 ABL Ladda ned pdf (156kB)
Revisors yttrande 14:8 ABL Ladda ned pdf (44kB)
   
Årsstämma 2016  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (156kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (58kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (118kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (37kB)
Fullständigt förslag, punkt 15 Ladda ned pdf (24kB)
Bilaga, punkt 15 Ladda ned pdf (143kB)
Fullständigt förslag, punkt 16 Ladda ned pdf (12kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (14kB)
VDs redogörelse för 2015 Ladda ned pdf (609kB)
Protokoll Ladda ned pdf (340kB)
   
Extra bolagsstämma 2016  
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (144kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (58kB)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Ladda ned pdf (187kB)
Styrelsens beslut om företrädesemission Ladda ned pdf (157kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (157kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (148kB)
Protokoll Ladda ned pdf (355kB)
   
Årsstämma 2015  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (31kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (19kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (43kB)
Styrelsens beslut om företrädesemission Ladda ned pdf (22kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (17kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (193kB)
Slutliga villkor företrädesemission Ladda ned pdf (146kB)
Fullständigt förslag, punkt 15 Ladda ned pdf (23kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (15kB)
VDs redogörelse för 2014 Ladda ned pdf (1.1MB)
Protokoll Ladda ned pdf (418kB)
   
Årsstämma 2014  
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (28kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens motiverade yttrande Ladda ned pdf (19kB)
Revisors yttrande, punkt 8b Ladda ned pdf (43kB)
Fullständigt förslag, punkt 17 Ladda ned pdf (19kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (20kB)
Protokoll Ladda ned pdf (49kB)
   
Extra bolagsstämma 2014  
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (41kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Styrelsens beslut om företrädesemission Ladda ned pdf (36kB)
Styrelsens beslut om riktad nyemission Ladda ned pdf (34kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (34kB)
Revisors yttrande 13:6 ABL Ladda ned pdf (207kB)
Slutliga villkor företrädesemission Ladda ned pdf (144kB)
Slutliga villkor riktad nyemission Ladda ned pdf (30kB)
Protokoll Ladda ned pdf (267kB)
   
Extra bolagsstämma 2013  
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (20kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (14kB)
Fullständigt förslag Ladda ned pdf (19kB)
Protokoll Ladda ned pdf (62kB)
 
Årsstämma 2013
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (41kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens förslag till beslut Ladda ned pdf (25kB)
Revisors yttrande, punkt 9b Ladda ned pdf (20kB)
Fullständigt förslag, punkt 17 Ladda ned pdf (17kB)
Fullständigt förslag, punkt 18 Ladda ned pdf (48kB)
Bilaga, punkt 18 Ladda ned pdf (78kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (20kB)
Protokoll Ladda ned pdf (4.9MB)
  
Årsstämma 2012
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (218kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Valberedningens förslag till beslut Ladda ned pdf (23kB)
Revisors yttrande, punkt 9b Ladda ned pdf (80kB)
Fullständigt förslag, punkt 14 Ladda ned pdf (28kB)
Fullständigt förslag, punkt 19 Ladda ned pdf (27kB)
Styrelsens redogörelse över ersättningar Ladda ned pdf (28kB)
Protokoll Ladda ned pdf (581kB)
     
Extra bolagsstämma 2012
Kallelse till extra bolagsstämma Ladda ned pdf (114kB)
Fullmaktsformulär Ladda ned pdf (23kB)
Styrelsens beslut Ladda ned pdf (31kB)
Styrelsens redogörelse 13:6 ABL Ladda ned pdf (53kB)
Revisors yttrande 13:31, 6 ABL Ladda ned pdf (23kB)
Protokoll Ladda ned pdf (73kB)
     
Årsstämma 2011
Kallelse till årsstämma Ladda ned pdf (35kB)
Fullständigt förslag punkt 15 Ladda ned pdf (13kB)
Fullständigt förslag punkt 16 Ladda ned pdf (14kB)
Fullständigt förslag punkt 17 Ladda ned pdf (23kB)
Protokoll Ladda ned pdf (29kB)
     
Årsstämma 2010
Protokoll Ladda ned pdf (25kB)
 
Extra Bolagsstämma 2010
Protokoll Ladda ned pdf (28kB)
 
Årsstämma 2009
Protokoll Ladda ned pdf (2.5 MB)