Bolagsstyrning

BioInvent tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Utöver Koden följer BioInvent tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av BioInvents notering på NASDAQ OMX Stockholm samt god sed på aktiemarknaden.

Investerarkontakt

Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
Tel. 046-286 85 50
E-mail: cecilia.hofvander@bioinvent.com