EN | SE Kontakta oss Karriär

Evenemang

Nov 8-15, 2021 LSX Investival Showcase
2021

Nov 11, 2021, Redeye Life Science Day, Stockholm, Sverige

Övriga nyheter

BioInvents vd om fördelarna med en differentierad portfölj > Länk

LSX Nordics Congress, 7 sep 2021.
Martin Welschof deltar i paneldiskussionen “Nordic Life Sciences, Further Globally Recognised – What’s Next for the Thriving Ecosystem?”
För ytterligare information och registrering > Länk

Pareto Securities’ Healtchare Conference, sep 1, 2021 > Presentation

1907 FP Imonc

Målsättning

BioInvents primära mål är att utveckla nästa generations immunonkologiska läkemedel där fokus är att förbättra terapeutiska resultat inom områden med stort icke-tillgodosett behov.

Läs Mer

 

BioInvent Fast Facts

Ladda ner

Bild_6.jpg

Strategi

BioInvents strategi är att utnyttja sin expertis inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi för att utveckla cancerimmunterapier för att förbättra livskvalitén för cancerpatienter. Detta möjliggörs genom samarbeten med läkemedelsföretag, akademiska forskargrupper, nätverk av kliniskt verksamma specialistläkare och forskningsstiftelser. Målet är att skapa värden för Bolagets aktieägare baserat på framgångsrik läkemedelsutveckling och därav följande intäktsströmmar från existerande och framtida kommersiella partners.

Läs Mer

Våra verktyg för framgångsrik läkemedelsutveckling

 

n-CoDeR®

I en automatiserad process väljer vi optimala antikroppar för läkemedelskandidater från vårt eget antikroppsbibliotek - ett av de största i världen.

F.I.R.S.T™ 

Vår unika och patentskyddade screening-plattform har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa.

Manufacturing

Vår cGMP-certifierade anläggning tillhandahåller antikroppar till egna projekt och till kunders projekt.

SEK

  • +/-
  • +/-
  • Öppningskurs
  • Köp
  • Sälj
  • Högst
  • Lägst
  • Volym
  • Omsättning
  • Uppdaterad