EN | SE Kontakta oss

Träffa oss

Apr 6-7, 2020, Longwood Annual Spring Meeting MIT 2020, Cambridge, USA

Övriga nyheter

Presentation av BioInvents rapport för fjärde kvartalet 2019, den 27 februari, 2020 > Audiocast

Disputation Anne Ljungars, Industridoktorand på BioInvent, 24 januari, 2020 > Artikel

Intervju med VD - Redeye, Lund, december 18, 2019 > Voice call > Transkript

BioInvent utvecklar nästa generation immunonkologiska terapier

BioInvent skapar värde för aktieägarna genom att använda sin expertis inom antikroppar och cancerbiologi för att identifiera antikroppar med nya verkningsmekanismer och nya onkologiska målstrukturer. Med denna strategi tar BioInvent fram terapeutiska immunmodulerande antikroppar som kan utvecklas för en rad olika cancerindikationer. Bolaget planerar att föra dessa antikroppar till klinik med egna resurser och i samarbete med partners.

1907 FP Imonc

Immunonkologi - en revolution inom cancerbehandling

Kroppens immunförsvar är ett av de mest effektiva vapnen för att bekämpa cancer. Utveckling av nya immunonkologiska läkemedel som riktar immunförsvaret mot tumören väntas revolutionera behandlingsmöjligheterna.

LÄS MER

Bild_1.jpg

Antikroppsläkemedel i fokus

 

Läkemedelsbolag världen över arbetar intensivt med att hitta antikroppar som kan motverka tumörtillväxt och stimulera immunreaktioner mot cancer.

LÄS MER

Bild_6.jpg

Fem fokusområden för vårt värdeskapande

BioInvent utvecklar antikroppsläkemedel som är effektiva utan att för den skull störa de normala funktionerna i kroppens övriga celler. Vår strävan är att cancerpatienterna ska leva längre och att förbättra deras livskvalitet. Vår affärsstrategi bygger på fem solida pelare.

LÄS MER

1907 FP Howtoreach

Hur du tar dig till oss

Vi finns i Ideon Science Park och nås enkelt med bil och flyg.

Kontakta oss

Pipeline

 

Bild_4.jpg

BI-1206

Två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar.

TAM

Ett samarbete med Pfizer Inc. för att utveckla och kommersialisera nya antikroppsläkemedel riktade mot tumörassocierade myeloida celler.

Tregs

BioInvent arbetar för närvarande med att ta fram antikroppar riktade mot Treg som är specifika för i dagsläget okända målstrukturer och funktioner såväl som för kända målstrukturer.

BT-001

I slutet av 2017 initierade BioInvent och det franska bioteknikföretaget Transgene ett samarbete för att utveckla nya behandlingar mot solida tumörer.

BI-1808

BioInvent har identifierat TNFR2, en medlem av den så kallade TNFR superfamiljen som målstruktur inom Treg programmet.

Våra verktyg för framgångsrik läkemedelsutveckling

 

n-CoDeR®

I en automatiserad process väljer vi nya läkemedelskandidater från vårt eget antikroppsbibliotek - ett av de största i världen.

F.I.R.S.T™ 

Vårt unika och patentskyddade utvecklingsverktyg har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa.

Manufacturing

Vår cGMP-certifierade anläggning tillhandahåller antikroppar till egna projekt och till kunders projekt.

SEK

  • +/-
  • +/-
  • Öppningskurs
  • Köp
  • Sälj
  • Högst
  • Lägst
  • Volym
  • Omsättning
  • Uppdaterad