EN | SE Kontakta oss
TechnologyLJN.png

Teknologiplattformar

 

Bolagets teknologiplattformar utgörs av antikroppsbiblioteket n-CoDeR® och det unika utvecklingsverktyget F.I.R.S.T.™. Ur n-CoDeR®, ett egenutvecklat bibliotek med fullt humana antikroppar, kan man identifiera läkemedelskandidater som binder specifikt och starkt till sina målstrukturer. Med hjälp av den funktionsbaserade plattformen F.I.R.S.T.™, där patientmaterial utgör grunden genom hela utvecklingsprocessen, kan de kliniskt mest relevanta målstrukturerna i en sjukdomsmodell och matchande antikroppar identifieras samtidigt.

F.I.R.S.T.™

 

F.I.R.S.T.™ - ett verktyg för effektiv läkemedelsutveckling

BioInvent har utvecklat det patenterade screeningverktyget F.I.R.S.T.™ som ett viktigt tekniskt redskap för läkemedelsutveckling i egen regi, såväl som för externa partners. Plattformen underlättar utvecklingen av nya antikroppsterapier, då nya läkemedelskandidater kan tas fram utan detaljerad kunskap om antikropparnas målprotein. Denna unika metod har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa.

 

 

 

Metoden gör det möjligt att parallellt undersöka antikroppsbindning till både sjuk och frisk vävnad för att selektera de antikroppar och målstrukturer som är unika för sjuk vävnad vad gäller inbindning respektive uttryck. Genom funktionell screening med hög kapacitet selekteras sedan antikroppar utifrån deras förmåga att till exempel inducera död av primära cancerceller eller förbättra immunförsvarets kapacitet att eliminera tumörceller.

Women.png

n-CoDeR®

Antikroppsbiblioteket n-CoDeR®

BioInvents antikroppsbibliotek består av mer än 30 miljarder humana antikroppsgener, vilka lagras i bakterier i provrör. Bakterierna fungerar som produktionsenheter för olika antikroppar, vilket gör det möjligt att söka igenom biblioteket för att identifiera just de antikroppar som binder till ett specifikt målprotein. n-CoDeR®-biblioteket genomsöks med en etablerad teknologi kallad fag-display. För att identifiera en optimal antikropp har BioInvent utvecklat automatiserade processer där robotar genomför analyser i stor skala. n-CoDeR®-biblioteket är uppbyggt av naturligt förekommande humana antikroppsgener. Varje byggdel kommer från naturen men kombinationerna är till stor del nya. Därmed bygger man upp en antikroppsrepertoar som är större än naturens egen variabilitet. BioInvent talar därför om ”Evolution Beyond Nature”. n-CoDeR®-biblioteket skyddas av patent på de största marknaderna.

Immateriella rättigheter

 

Patentskydd är en viktig komponent i alla projekt. BioInvent äger och licensierar en global patentportfölj som avser företagets läkemedelskandidater, däribland olika antikroppar och terapeutiska användningar av antikropparna, och företagets teknologiplattformar n-CoDeR® och F.I.R.S.T.™. Know-how kring produkter och teknologier utgör en annan viktig immateriell tillgång för BioInvent. BioInvent äger även utvalda varumärken.

Vetenskapliga publikationer


Roghanian A, Teige I, Mårtensson L, Cox K, Kovacek M, Ljungars A, Mattsson J,Sundberg A, Vaughan AT, Shah V, Smyth NR, Sheth B, Chan CHT, Li ZL, Williams E, Manfredi G,Oldham RJ, Mockridge IC,James SA, Dahal LN, Hussain K,Nilsson B,Verbeek SJ, Juliusson G, Hansson M, Jerkeman M,Johnson PWM,Davies A, Beers SA,Glennie MJ,Frendéus B, Cragg MS. Antagonistic Human FcgRIIB (CD32B) Antibodies Have Anti-Tumor Activity and Overcome Resistance to Antibody Therapy In Vivo. Cancer Cell. 2015, April 13, 27:473–488

Hansson M, Gimsing P, Badros AZ, Martinsson-Niskanen T, Nahi H, Offner F, Salomo M, Sonesson E, Mau-Sorensen M, Stenberg Y, Sundberg A, Teige I, van Droogenbroeck J, Wichert S, Zangari M, Frendeus B, Korsgren M, Poelman M and Tricot G. A phase 1 dose-escalation study of antibody BI-505 in relapsed/refractory multiple myeloma. Clinical Cancer Research. 2015 Febr 24, 2015 10.1158/1078-0432.CCR-14-1661

Hussain K, Hargreaves CE, Roghanian A, Oldham RJ, Chan HT, Mockridge CI, Chowdhury F, Frendéus B, Harper KS, Strefford JC, Cragg MS, Glennie MJ, Williams AP, French RR. Upregulation of FcγRIIb on monocytes is necessary to promote the superagonist activity of TGN1412. Blood. 2015 Jan 1;125(1):102-10

Lehrer-Graiwer J, Singh P, Abdelbaky A, Vucic E, Korsgren M, Baruch A, Fredrickson J, van Bruggen N, Tang MT, Frendeus B, Rudd JH, Hsieh F, Ballantyne CM, Ghoshhajra B, Rosenson RS, Koren M, Roth EM, Duprez DA, Fayad ZA, Tawakol AA. A Phase II Study of the Safety, Tolerability, and Anti-Inflammatory Activity as Assessed by FDG-PET of MLDL1278A, a Monoclonal Antibody Against Oxidized LDL, in Patients on Standard-of-Care Therapy for Stable Atherosclerotic Cardiovascular Disease. JACC Cardiovasc Imaging. 2014 Nov 12. pii: S1936-878X(14)00780-3

Vaughan AT, Iriyama C, Beers SA, Chan CH, Lim SH, Williams EL, Shah V, Roghanian A, Frendéus B, Glennie MJ, Cragg MS. Inhibitory FcγRIIb (CD32b) becomes activated by therapeutic mAb in both cis and trans and drives internalization according to antibody specificity. Blood. 2014 Jan 30;123(5):669-77

Li S, Kievit P, Robertson AK, Kolumam G, Li X, von Wachenfeldt K, Valfridsson C, Bullens S, Messaoudi I, Bader L, Cowan KJ, Kamath A, van Bruggen N, Bunting S, Frendéus B, Grove KL. Targeting oxidized LDL improves insulin sensitivity and immune cell function in obese Rhesus macaques. Mol Metab. 2013 Jun 11;2(3):256-69

Frendéus B. Function-first antibody discovery: Embracing the unpredictable biology of antibodies. Oncoimmunology. 2013 Aug 1;2(8):e25047. Epub. 2013 May 20

Veitonmäki N, Hansson M, Zhan F, Sundberg A, Löfstedt T, Ljungars A, Li Z, Martinsson-Niskanen T, Zeng M, Yang Y, Danielsson L, Kovacek M, Lundqvist A, Mårtensson L, Teige I, Tricot G, Frendéus B. A Human ICAM-1 Antibody Isolated by a Function-First Approach Has Potent Macrophage-Dependent Antimyeloma Activity In Vivo. Cancer Cell. 2013 Apr 15;23(4):502-15

Verhamme P, Pakola S, Jensen TJ, Berggren K, Sonesson E, Saint-Remy JM, Balchen T, Belmans A, Cahillane G, Stassen JM, Peerlinck K, Glazer S, Jacquemin M. Tolerability and pharmacokinetics of TB-402 in healthy male volunteers. Clin Ther. 2010 Jun;32(6):1205-20.

Fischer C, Jonckx B, Mazzone M, Zacchigna S, Loges S, Pattarini L, Chorianopoulos E, Liesenborghs L, Koch M, De Mol M, Autiero M, Wyns S, Plaisance S, Moons L, van Rooijen N, Giacca M, Stassen JM, Dewerchin M, Collen D, Carmeliet P. Anti-PlGF inhibits growth of VEGF(R)-inhibitor-resistant tumors without affecting healthy vessels. Cell. 2007;131(3):463-75.

Fransson J, Tornberg UC, Borrebaeck CA, Carlsson R, Frendéus B. Rapid induction of apoptosis in B-cell lymphoma by functionally isolated human antibodies. Int J Cancer. 2006;119(2):349-58. 

Schiopu A, Bengtsson J, Söderberg I, Janciauskiene S, Lindgren S, Ares MP, Shah PK, Carlsson R, Nilsson J, Fredrikson GN. Recombinant human antibodies against aldehyde-modified apolipoprotein B-100 peptide sequences inhibit atherosclerosis. Circulation. 2004;110(14):2047-52.

Schiopu A, Frendéus B, Jansson B, Söderberg I, Ljungcrantz I, Araya Z, Shah PK, Carlsson R, Nilsson J, Fredrikson GN. Recombinant antibodies to an oxidized low-density lipoprotein epitope induce rapid regression of atherosclerosis in apobec-1(-/-)/low-density lipoprotein receptor(-/-) mice. J Am Coll Cardiol. 2007;50(24):2313-8. 

Söderlind E, Strandberg L, Jirholt P, Kobayashi N, Alexeiva V, Aberg AM, Nilsson A, Jansson B, Ohlin M, Wingren C, Danielsson L, Carlsson R, Borrebaeck CA. Recombining germline-derived CDR sequences for creating diverse single-framework antibody libraries. Nat Biotechnol. 2000;18(8):852-6. 

Ström A, Fredrikson GN, Schiopu A, Ljungcrantz I, Söderberg I, Jansson B, Carlsson R, Hultgårdh-Nilsson A, Nilsson J. Inhibition of injury-induced arterial remodelling and carotid atherosclerosis by recombinant human antibodies against aldehyde-modified apoB-100. Atherosclerosis. 2007;190(2):298-305.