Forskning

Vår forskning, teknologiplattform och GMP-tillverkning

BioInvent har tagit fram två patenterade teknologi-plattformar som gör det möjligt att identifiera relevanta humana antikroppar och sjukdomsrelaterade målstrukturer – det unika utvecklingsverktyget F.I.R.S.T.™ och antikroppsbiblioteket n-CoDeR®, med fullt humana antikroppar. Med hjälp av dessa kan vi välja ut de läkemedelskandidater som binder mycket specifikt och starkt till sina målstrukturer. Teknologi-plattformarna används för att utveckla antikroppsbaserade läkemedel i samarbete med våra partners samt i BioInvents interna projekt.

Dessutom driver BioInvent en cGMP-certifierad tillverkningsanläggning för produktion av antikroppar. Vi tillhandahåller även biologisk och preklinisk expertis, främst inom cancerbiologi och tumörimmunologi, till både kommersiellt och vetenskapligt inriktade samarbetspartners.