TB-403

TB-403 vid hjärntumörer hos barn – utvecklas i samarbete med Oncurious, dotterbolag till ThromboGenics

TB-403 är en humaniserad antikropp som riktar sig mot proteinet PlGF, vilket anses hämma dess signalering via Nrp-1-receptorn. PlGF uttrycks hos patienter med medulloblastom, Ewings sarkom, neuroblastom och alveolärt rhabdomyosarkom.

En fas I/II-studie genomförs med TB-403 för behandling av patienter med medulloblastom i samarbete med ett USAbaserat nätverk inom pediatrisk onkologi, Neuroblastoma and Medulloblastoma Translational Research Consortium. Studien fortskrider och den första dosnivån med tre patienter har avslutats.

TB-403 har nyligen erhållit Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för indikationen medulloblastom av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

BioInvents ägarandel i TB-403 är 40 procent och utvecklingen görs i samarbete med Oncurious. Detta är resultatet av ett samarbetsavtal som tecknades 2004 med Oncurious moderbolag ThromboGenics. Enligt avtalsvillkoren bidrar BioInvent med 50 procent av utvecklingskostnaderna för TB-403.

Patentskydd
Patent för TB-403 och liknande antikroppar har beviljats i Europa, USA, Japan och flera andra länder, och patentansökningar är under behandling i ytterligare länder. Patent för användning av antikroppar mot PlGF, till exempel i syfte att behandla eller förebygga cancer, har också beviljats, bland annat i USA.