Partners

BioInvent bedriver forskning och utveckling tillsammans med ett antal partners, både i läkemedelsindustrin, ofta ledande internationella bioteknik- och läkemedelsföretag, och akademiska forskargrupper. Samarbetena skapar möjligheter för att arbeta med världens mest framstående experter och är avgörande för vår framgång.

En viktig del av vår strategi och affärsmodell är att dela våra kunskaper och specialistkompetens inom antikroppsforskning med världsledande partners för att generera intäkter. Vi söker fortlöpande samarbeten för att öka vår kunskap och för att skapa ytterligare kommersiella möjligheter. Vi erbjuder tillgång till våra teknikplattformar samt utför forskning för att möta behoven hos våra partners.

BioInvents vetenskapliga expertis och teknologi inom antikroppasområdet har validerats genom samarbeten med läkemedelsbolag i Europa, Japan och USA. För närvarande har vi samarbeten med Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma och Servier, liksom pågående diskussioner med ett antal potentiella partners.

BioInvent samarbetar också med forskargrupper vid University of Southampton och Cancer Research Technology.

Villkoren för samarbetena varierar men generellt erhåller BioInvent licensavgifter och forskningsfinansiering samt milstolpsbetalningar och royalties från försäljning av kommersiella produkter.