EN | SE Kontakta oss

Informationen på denna webbplats tillhandahålls av BioInvent International AB.

Den information som finns på denna webbplats är enbart avsedd som information och ska inte tolkas som råd eller rekommendationer, och denna webbplats bör inte heller ligga till grund för något beslut eller handling. Det är inte säkert att innehållet är fullständigt eller hålls uppdaterat. All information ges i god tro, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, och all användning av information eller material från denna webbplats sker på användarens egen risk.

BioInvent garanterar inte att denna webbplats alltid finns tillgänglig eller att webbplatsen eller den server som ger tillgång till webbplatsen är fria från virus eller annat skadligt material. Företaget är under inga som helst omständigheter ansvarigt för indirekt skada, följdskada, tillfällig eller annan skada.
Inget på denna webbplats ska uppfattas som en inbjudan att investera eller på annat sätt handla med aktier i BioInvent International AB. Faktiska resultat och utveckling kan skilja sig avsevärt från de prognoser, åsikter eller förväntningar som uttrycks på denna webbplats, bland annat vad gäller framgång inom forskning och utvecklingsstrategi eller program, företagets tekniska validitet och innehav av immateriell egendom. Tidigare kursutveckling för värdepapper får inte uppfattas som indikation på deras framtida utveckling.

Upphovsrätt och varumärken
Utom i de fall där så anges innehar BioInvent rättigheterna till allt innehåll på denna webbplats samt till varumärkena n-CoDeR®, BioInventTM och andra varumärken som tillhör BioInvent och kan förekomma på denna webbplats. Alla rättigheter förbehållna.

Länkar
Inga länkar till denna webbplats får finnas på andra webbplatser utan att skriftligt tillstånd dessförinnan lämnats av oss. 

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje parter. Sådana länkar har lagts in enbart för användarens bekvämlighet och betyder inte att BioInvent stödjer sådana webbplatser. Att använda länkar till webbplatser som tillhör tredje parter sker helt på användarens egen risk. 

Dataskydd
Personliga uppgifter som lämnas till företaget via denna webbplats kommer endast att användas för att tillhandahålla efterfrågad information. Genom att använda denna webbplats ger du ditt tillstånd till sådan användning.

Denna webbplats använder Google Analytics, en analystjänst på nätet som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", vilket är textfiler som lagras på din dator för att webbplatsen ska kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Den information som kakan genererar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att skickas till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen för webbplatsens operatörer och tillhandahålla andra tjänster i anslutning till aktivitet på webbplatsen och internetanvändning. Google kan dessutom vidarebefordra denna information till tredje part om lagen så kräver eller om sådan tredje part ska bearbeta informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med annan information som Google eventuellt innehar. Du kan förhindra att kakor lagras på din dator genom vissa inställningar i din webbläsare, men observera då att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats tillåter du att uppgifter om dig själv behandlas av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Ändringar/uppdateringar
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra information på denna webbplats, inklusive denna juridiska friskrivning, utan att meddela detta i förväg. Vi är inte skyldiga att hålla denna webbplats uppdaterad.