EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 29 mars 2018

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 26 491 272 8,7
Omega Fund IV, LP 25 754 622 8,5
Pfizer 21 973 594 7,2
Avanza Pension Försäkring 18 445 204 6,1
Nordnet Pensionsförsäkring 12 721 957 4,2
SEB London 10 028 316 3,3
East Bay AB 9 400 000 3,1
Peter Hoglin 7 661 000 2,5
Mexor i Skellefteå AB 7 361 879 2,4
Staffan Rasjö 6 340 145 2,1
Övriga aktieägare 158 517 224 52,0
Total 304 695 213 100,0

Den riktade emissionen av 45 704 281 nya aktier registrerades av Bolagsverket den 29 mars 2018. De nya aktierna
ingick dock inte i den aktieägarinformation som erhölls från Euroclear per 29 mars 2018.