EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 30 september 2019

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 43 301 545 8,6
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 37 896 917 7,6
Avanza Pension Försäkring 29 909 236 6,0
Omega Fund IV, LP 28 356 732 5,7
Pfizer 21 974 344 4,4
Nordnet Pensionsförsäkring 19 788 546 3,9
Skandinaviska Enskilda Banken 19 426 433 3,9
East Bay AB 12 925 000 2,6
Fjärde AP-fonden 12 500 000 2,5
Övriga aktieägare 275 691 143 54,9
Total 501 769 896 100,0