EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 31 mars 2019

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 29 091 272 7,9
Omega Fund IV, LP 28 352 982 7,7
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 27 561 395 7,5
Avanza Pension Försäkring 24 204 826 6,5
Pfizer 21 973 594 5,9
Skandinaviska Enskilda Banken 14 128 316 3,8
Fjärde AP-fonden 12 500 000 3,4
Nordnet Pensionsförsäkring 12 396 242 3,4
Mexor i Skellefteå AB 9 701 713 2,6
East Bay AB 9 400 000 2,5
Peter Hoglin 7 689 173 2,1
Staffan Rasjö 7 444 985 2,0
Övriga aktieägare 165 105 474 44,7
Total 369 549 972 100,0