EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 31 maj 2019

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 43 301 545 8,6
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 37 896 917 7,6
Avanza Pension Försäkring 30 003 244 6,0
Omega Fund IV, LP 28 356 732 5,7
Pfizer 21 974 344 4,4
Skandinaviska Enskilda Banken 19 426 433 3,9
Nordnet Pensionsförsäkring 14 711 302 2,9
East Bay AB 12 925 000 2,6
Fjärde AP-fonden 12 500 000 2,5
ABN Amro Global Custody Services 9 896 914 2,0
Övriga aktieägare 270 107 529 53,9
Total 501 099 960 100,0