EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 31 december 2018

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 29 091 272 8,3
Omega Fund IV, LP 28 352 982 8,1
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 27 561 395 7,9
Avanza Pension Försäkring 24 393 722 7,0
Pfizer 21 973 594 6,3
Skandinaviska Enskilda Banken 14 128 316 4,0
Nordnet Pensionsförsäkring 13 067 730 3,7
Mexor i Skellefteå AB 9 701 713 2,8
East Bay AB 9 400 000 2,7
Peter Hoglin 7 689 173 2,2
Staffan Rasjö 7 444 985 2,1
Övriga aktieägare 157 995 090 45,0
Total 350 799 972 100,0