EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 30 juni 2019

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 43 301 545 8,6
TSGH (Compagnie Merieux Alliance) 37 896 917 7,6
Avanza Pension Försäkring 30 039 237 6,0
Omega Fund IV, LP 28 356 732 5,7
Pfizer 21 974 344 4,4
Skandinaviska Enskilda Banken 19 426 433 3,9
Nordnet Pensionsförsäkring 17 792 548 3,5
East Bay AB 12 925 000 2,6
Fjärde AP-fonden 12 500 000 2,5
Övriga aktieägare 277 557 140 55,3
Total 501 769 896 100,0