EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 30 september 2018

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 29 091 272 8,3
Omega Fund IV, LP 28 352 982 8,1
IMEurope (Institut Mérieux) 27 561 395 7,9
Avanza Pension Försäkring 22 850 035 6,5
Pfizer 21 973 594 6,3
Skandinaviska Enskilda Banken 14 128 316 4,0
Nordnet Pensionsförsäkring 13 753 646 3,9
Mexor i Skellefteå AB 9 706 713 2,8
East Bay AB 9 400 000 2,7
Peter Hoglin 7 689 173 2,2
Staffan Rasjö 7 555 139 2,2
Övriga aktieägare 158 737 707 45,3
Total 350 799 972 100,0