EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 30 april 2018

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 29 091 272 8,3
Omega Fund IV, LP 28 297 622 8,1
IMEurope (Institut Mérieux) 27 561 395 7,9
Avanza Pension Försäkring 24 104 583 6,9
Pfizer 21 973 594 6,3
SEB London 14 128 316 4,0
Nordnet Pensionsförsäkring 13 153 540 3,8
East Bay AB 9 400 000 2,7
Mexor i Skellefteå AB 9 276 713 2,6
Peter Hoglin 7 669 000 2,2
Övriga aktieägare 165 743 459 47,3
Total 350 399 494 100,0