Om BioInvent

BioInvent i korthet

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. Dessutom utvecklas antikroppsläkemedel i samarbeten med partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till licens- och milstolpsersättningar samt royalties på försäljning.

Våra läkemedelsprogram bygger på vår egen utvecklingsplattform för humana antikroppar. Den består av n-CoDeR®, vårt egenutvecklade antikroppsbibliotek, och av egen teknik för att snabbt selektera, sortera och identifiera antikroppar som binder särskilt starkt och specifikt till de målstrukturer som är aktuella.

BioInvent har byggt upp en omfattande kompetens i att upptäcka antikroppsbaserade läkemedel och genomföra den prekliniska och kliniska utvecklingen av dem. Vi har också mångårig erfarenhet av att utveckla processer och tillverka antikroppar, vilket sker vid BioInvents egna anläggningar. Förutom den läkemedelsutveckling som vi bedriver i egen regi, eller tillsammans med olika samarbetspartner, kan vi också identifiera och utveckla antikroppar för våra kunders räkning.

Att BioInvents affärsmodell och tekniska plattform fungerar utmärkt bekräftas av en rad samarbeten med partners. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma, Servier med flera.

BioInvent har omkring 40 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Lund. År 2001 noterades bolaget på NASDAQ OMX Stockholm (BINV).